top of page
  • Skribentens bildStyrelsen UKK

Kanotevent 2024

Uppdaterat: 27 jan.
En rapport från årets kanotevent på Bosön i Stockholm. Brendan Oxford och Anton Johansson fick i år representera UKK. Eventet hölls helgen 20-21 januari 2024. Totalt runt 140 paddlare var med i år.


Föreningsspåret på Kanotkonventet 2024

Generalsekreterare Dag presenterade det strategiarbete som förbundet börjat jobba med för att få kommentarer och tankar från klubbarna och medlemmarna på plats.

Förbundet har i strategiarbetet utgått ifrån den vision som antogs i fjol på årsmötet:

“Tillsammans förverkligar vi paddlingsdrömmar".

Utifrån det har man, i det utkast vi fick ta del av, tagit ut fyra ledord;

Trygg, Hållbar, Stolt och I Täten.

Med de ledorden hoppas förbundet kunna utveckla kajaking för alla. Umeå Kanotklubb har faktiskt lagt in just dessa fyra ledord i sin verksamhetsplan för 2024 att också följa. Och just hållbar, var en del som UKK fick presentera på konventet.


UKK:s hållbarhetsinitiativ presenterades

Efter lunchen presenterade Anton kort den nulägesanalys som UKK gjort om FNs

hållbarhetsmål. Här blev det flera bra diskussioner och mycket olika frågor. Många var

nyfikna och imponerade över det arbete som vår klubb gör och det var flera som sa att dem

gärna skulle ta detta med sina hemmaklubbar.


En röd tråd genom stora delar av konventet i år var hur man motiverar personer att träna

genom hela livet. Den klassiska pyramiden, med barn- och ungdomsträning i botten och elitsatsning i toppen håller på att omarbetas till en rektangel där även de som inte vill elitsatsa kan vara med.


Liselotte Ohlson, Elitidrottschef på RF-SISU, pratade om varför det var många unga slutar

träna i föreningar, inte bara kajakklubbar, efter 11-12 års ålder. En del i det kan ha att göra

med att ledare inte ger barnen rätt förutsättningar för dem, att man pushar för att de ska gå

mot en elitsatsning. Istället pratade hon om att man ska ge barnen utmaningar på deras

nivå. Så de fortfarande kan utvecklas, men utan att känna att dem måste lägga hela sina liv

åt träningen.


Det berättades också om saker som händer under det kommande året. Några av punkterna

som kändes intressanta för UKK:

● Paddlingens dag den 11maj

● SKF Ledarläger

Förbundet räckte även upp handen för nya personer som vill vara med och utveckla vissa

delar av förbundet genom att vara med i någon av de kommittéer som finns. Just nu söker de både Utbildningskommittén och Mångfaldskommittén nya medlemmar.


Utmaningar i klubbarna

I grupper fick vi diskutera några av de utmaningar som många klubbar ser just nu.

Antons grupp diskuterade Ansvarskänsla utanför styrelsen.

För att få föräldrar och andra medlemmar att engagera sig hade någon klubb en obligatorisk krysslista där varje medlem, när de anmälde medlemsskap, fick kryssa i vilken “sektion” de kunde tänka sig vara engagerad i. Andra hade haft arbets- eller informationskvällar där de delat upp medlemmarna i olika “sektioner” som de var intresserade om för att de skulle få en kort genomgång av vad arbetet innebar och ett ansikte på andra som var intresserade av samma punkter. Känns som UKK är på god väg med våra "fixarkvällar".


Ett annat sätt att aktivera medlemmar som vi pratade om var att sprida information om vad

styrelse och sektioner behöver hjälp med. Så länge det finns en tydlig beskrivning och

uppdraget inte är för stort så vill många medlemmar hjälpa till med små saker, det kan vara

allt från att boka bussar för träningsläger eller annat.


Arena Vatten

Efter det fick vi en genomgång av det arbete som föreningen stöttat om “Arena Vattnet” som

handlar om hur klubbar kan få stöd och hjälp att utveckla sina lokaler på olika sätt.

Till Exempel om man kan samarbeta med andra klubbar i området som kan nyttja lokaler

och området. Det fanns också mycket exempel på vad man kan tänka på när man bygger helt nytt eller bara renoverar ett förråd. Vi fick med oss en större informationsbok med mycket bra exempel, och en liten pamphlet med en sammanfattning av den större boken. Om det är någon fler som är intresserad kan vi gärna låna ut den boken.


RF-SISU visade också några av deras tankar på riksidrottsförbundets framtida strategi efter

2025.Inomhusträning, hur gör andra klubbar?

Helgen var fullspäckad med värdefulla diskussioner och nyttig information.

Vi hade med oss lite frågor och tankar, bl.a. ett uppdrag av Jonathan som är UKK:s ordföranden i hav och tur sektionen, att ta reda på vad andra klubbar gör för sina inomhusträningar under vintern. Tyvärr hade vi inte så mycket framgång i den undersökningen. De flesta klubbarna vi pratade med bedriver inte någon inomhusträning, och den enda klubben som gör det vi lyckades hitta, har bara öppna träningspass varannan vecka utan några specifika teman som vi har. Dock fick vi höra att många av dem har öppna träningskvällar hela sommaren, liknande våra turer, fast fokusen ligger på teknikträning istället för att åka någonstans. Detta är något som vi kanske kan titta närmare på för Nydala, kanske varannan vecka eller något liknande.


Engagera fler kvinnor som ledare

Trots språkbarriären hälsar Brendan att han fick med sig många värdefulla insikter:

-Jag deltog t.ex. i en workshop om hur man kan engagera fler kvinnor i paddling, eftersom Kanotförbundet har identifierat att det finns en obalans där det blir alltmer mansdominerat ju längre upp i hierarkin man kommer. En sak som jag erfor på denna workshop var att många av kvinnorna kände att de behövde vara mycket bättre än den nivå de faktiskt undervisade på, medan männen var mer benägna att bara kasta sig in i saker även om de var långt över deras egen kompetens.

Ett förslag för att få kvinnorna att våga göra det som männen redan gör, är helt enkelt att fråga dem, visa att vi som klubb har förtroende för dem. Detta är något att titta närmare på i havsgruppen, eftersom vi var lika många män och kvinnor i turledaregruppen bara för två år sedan, men nu är det något mer män. I huvudstyrelsen har dock UKK en jämn könsbalans men i sektionernas styrelser har vi fler män än kvinnor.

Många av kvinnorna i diskussionen berättade att de blev involverade för att någon frågade dem.
Hur ska en bra ledare vara?

Det var också bra diskussioner i en workshop om vad som gör en bra ledare, och de presenterade fem punkter och bad oss dela in oss i grupper för att ge exempel på dessa punkter.


De fem punkterna var följande:


1. Visa vägen - ledaren agerar som föredöme. Handlingarna måste vara ärliga och autentiska och grundas på sunda ideal och värderingar.


2. Förmedla en gemensam vision - ledaren skapar en levande bild av framtiden. Alla inkluderas och det är tydligt för alla vad de behöver göra för att bidra i processen.


3. Utmana processen - ledaren uppmuntrar alla att ifrågasätta etablerade sanningar och främjar nya idéer och sätt att göra saker på.


4. Ge andra makt - ledaren strävar efter att alla ska känna att de kan och har rätt att fatta beslut inom sitt område. Man arbetar för en hög grad av egenmakt, eller "empowerment" som vi också brukar kalla det.


5. Stärka följarnas självförtroende - ledaren bidrar till att skapa en positiv atmosfär med goda sociala relationer, ger beröm, uppmuntran och ser till gruppens framgång. Fokus ligger på det gruppen lyckas med, inte misslyckanden.


Andra dagen fanns flera montrar för att diskutera olika ämnen för oss som är intresserade av friluftslivet. En monter handlade om hur man inkluderar personer med funktionsnedsättning i klubben och hur man möter deras behov. Kvinnan som höll i det pratade om hur när hon först anslöt sig till sin klubb var de glada att ha henne med, men de var tvungna att berätta att de inte var förberedda på att möta hennes behov, t.ex. deras klubbhus var inte tillgängligt för en rullstol.


Det fanns även en monter om grönländsk rollning-SM som startade i Sverige förra året. Det låter väldigt roligt och det skulle vara en resa som klubben kan hjälpa till att organisera och delta i.
Guldpaddeln 2024

Höjdpunkten var nog kanske Guldpaddeln 2024 – ett lekfullt sätt att experimentera med kommunikation kring säkerhet. Filmerna spelades in som en övning under Kanotkonventet 2024 av deltagarna på Friluftspaddling. Och självklart utsågs en vinnare – som får stoltsera med den ärofyllda titeln Årets Guldpaddel 2024:

Vi hoppas att denna summering inspirerar och att vi lyckas förmedla mycket positivt som händer inom svensk paddling. Vi har haft en fantastisk helg och tackar alla som var på konventet och arrangören Kanotförbundet!


//Brendan och Anton

116 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page