top of page
Image by Devon Divine

Att vara turledare i UKK

Vad gör turledarna i UKK?

Vi planerar och leder turer i havsmiljö för klubbens medlemmar.

Och hjälper till med förberedande turer och kurser som till exempel kan handla om räddning & säkerhet.
 

Turledargruppen

Hav och tur’s sektionsstyrelse har ett strategiskt/administrativt ansvar för Umeå kanotklubbs turverksamhet.
Turledargruppen tar hand om det operativa och hjälper till så vi kan genomföra planen, ungefär såhär:

 

Sektionen hav och tur's sektionsstyrelse:

 • Grovplanerar många av klubbens turer och inomhusträningar.

 • Jobbar med material som kan hjälpa våra ledare att genomföra turer på ett bra, roligt & säkert sätt.

 • Stöttar klubbens huvudstyrelse i frågor som gäller hav och tur, t.ex. runt inköp av utrustning.

 • Utvecklar verksamheten i vår del av klubben, ‘hav och tur’.

 

Turledargruppen:

 • Är ledare på våra turer.

  • Planerar & leder turen på ett säkert och inspirerande sätt.​

 • Är ledare på inomhusträningar.

 • Stöttar sektionsstyrelsen vid planering av årets turer.

Vilka krav ställer vi på våra ledare?

Som medlem i turledargruppen förväntas jag:

 • Leda 2 turer per år.

 • Sträva mot att ha kunskaper som motsvarar grönt paddelpass och GSRT.

Vilka förmåner har våra ledare?

Som medlem i turledargruppen får jag:

 • Tillgång till utrustning via klubbens kanotlåneabonnemang.

 • Delta i klubbens aktiviteter kostnadsfritt.

 • Delta i sektionens egna årliga turer för turledarna.

 • Utbildning (det kan ställas krav på motprestation för vissa kurser).

Har du någon fundering? 

Kontakta oss gärna för mer information.
bottom of page