top of page
IMG_8667.HEIC

Hållbarhetsanalys

Globala Målen i Umeå Kanotklubb

Hållbarhetsanalys på Umeå Kanotklubbs Verksamhetsplan

Umeå Kanotklubb är en idrottsförening som främjar en aktiv och hälsosam livsstil genom kanotsport. Föreningens verksamhet bidrar indirekt till flera av de globala målen (Sustainable Development Goals) från FN:s Agenda 2030. 

 

Denna hållbarhetsanalys uppdateras inför varje årsmöte så att föreningens medlemmar enkelt kan uppdatera sig att föreningens verksamhet jobbar för hållbar utveckling i enlighet med de Globala målen.

 

Nedan följer exempel på hur Umeå Kanotklubb kan kopplas till de globala målen, utifrån sin verksamhet:

 

1. Ingen fattigdom (No poverty):

Föreningens verksamhet främjar en hälsosam livsstil och är tillgänglig för alla, oavsett socioekonomisk bakgrund.

 

2. Noll hunger (Zero hunger):

Umeå kanotklubb bidrar inte direkt till detta mål.

 

3. God hälsa och välbefinnande (Good Health and Well-being):

Kanotklubbens verksamhet främjar en aktiv livsstil som bidrar till en god fysisk och psykisk hälsa.

 

4. Kvalitetsutbildning (Quality Education):

Umeå Kanotklubb erbjuder utbildning i kanotsport för sina medlemmar, vilket bidrar till kvalitetsutbildning.

 

5. Jämställdhet (Gender Equality):

Umeå Kanotklubb främjar jämställdhet genom att erbjuda samma möjligheter och likabehandling för alla medlemmar.

 

6. Rent vatten och sanitet (Clean Water and Sanitation):

Kanotklubbens verksamhet har ingen direkt påverkan på rent vatten och sanitet. Kanoter som farkoster framförs av människans egen energi.

 

7. Hållbar energi (Affordable and Clean Energy):

Umeå Kanotklubb använder inga fossila bränslen i sin verksamhet och bidrar därmed indirekt till hållbar energi. När medlemmar förflyttar sig innefattas frågeställningen under rubriken nr 11.

 

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Decent Work and Economic Growth): 

Umeå Kanotklubb erbjuder en anständig arbetsmiljö för sin personal, konsulter och medlemmar som engagerar sig ideellt inom aktiviteter som kan ses som arbete, och bidrar till lokal ekonomisk tillväxt genom sin verksamhet.

9. Industri, innovation och infrastruktur (Industry, Innovation, and Infrastructure):

Umeå Kanotklubb har inte någon stor påverkan på industri och infrastruktur.

 

10. Minskad ojämlikhet (Reduced Inequalities):

Umeå Kanotklubb bidrar till minskade ojämlikheter genom att främja inkludering och lika behandling inom idrott. Föreningen har medlemmar som kommer från många olika länder och anpassar vilket språk som skall talas vid aktiviteter så att alla förstår. Vi hjälper varandra att bära utrustning. Utrustning som är tung, t.ex. vissa kajaker, förvaras så att de ska behöva mindre tunga lyft. 

 

11. Hållbara städer och samhällen (Sustainable Cities and Communities):

Umeå Kanotklubb verkar inom sin lokala stad och bidrar till en hållbar utveckling genom sin verksamhet och utbildning. Alla föreningens förråd går att nå genom gång, cykel, kollektivtrafik men också bil för den som inte kan nå platsen på annat vis. Genom att tillhandahålla förråd på fyra olika platser i staden bidrar föreningen till en stad som alltid har nära till kajaker.

 

12. Hållbar konsumtion och produktion (Responsible Consumption and Production):

Umeå Kanotklubb uppmuntrar till en hållbar konsumtion genom att främja en aktiv livsstil som är bra för både hälsa och miljö. Föreningen har en attraktiv utlåning av klubbkajaker vid varje förråd som går att låna genom digital bokning för att uppmuntra till delningsekonomi.

 

13. Bekämpa klimatförändringarna (Climate Action):

Umeå Kanotklubb uppmuntrar en hälsosam livsstil som bidrar till minskade utsläpp från transport, och bidrar därmed indirekt till minskad klimatpåverkan.

 

14. Hav och marina resurser (Life Below Water):

Umeå Kanotklubb har ingen direkt påverkan på hav och marina resurser.

 

15. Ekosystem och biologisk mångfald (Life on Land):

Umeå Kanotklubb uppmuntrar en aktiv livsstil i naturen och bidrar därmed till att öka medvetenheten om betydelsen av biologisk mångfald och bevarande av naturområden.

 

16. Fred, rättvisa och starka institutioner (Peace, Justice and Strong Institutions):

Umeå Kanotklubb upprätthåller en öppen och inkluderande föreningsmiljö/arbetsmiljö och uppmuntrar respekt för de mänskliga rättigheterna och lagar och regler.

 

17. Partnerskap för målen (Partnerships for the Goals):

Umeå Kanotklubb samarbetar med andra idrottsföreningar och organisationer för att främja en hälsosam livsstil och bidrar därmed både direkt och indirekt till uppnåendet av de globala målen. 

Exempel på samarbete inom EU är med Vasa Kanotklubb.

Exempel på samarbete i Västerbotten är genom Västerbottens Kanotförbund där vi har aktiviteter med Skellefteå Kanotklubb och Åmsele Forspaddlare.

Har du någon fundering? 

Hör i sådant fall gärna av dig till någon av våra klubbansvariga så svarar vi dig vi fort vi kan.
 

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page