top of page
Image by Devon Divine

Visiting Umeå and like to kayak with like minded?

Umeå Kayak Club has 4 locations around Umeå

ukk-forradsplatser-2022.png
Ljumviken

By the ocean. Here we store Sea Kayaks.

 Nydala

By the lake. Here we store Sprint, Surfski and Sea Kayaks.

Bölesholmarna

By the river. Here we store Slalom and Creek Kayaks. And we have a slaom course!

Timmermagasinet (by the Gimonäs Boat Club)

By the river. Here we store Sea Kayaks.

Want to joint our club tours while you visit Umeå? Our web is easy to translate in Google. But if you still have questions, please email havsgruppen@umeakanotklubb.se

Regler & Villkor

Regler för kajaklåneabbonnemang

Allmänt

 • Ett kajaklåneabonnemang + medlemsskap ger dig rätt att låna utrustning /kajaker, paddlar, flytvästar, säkerhetsutrustning) från förrådet i 24 timmar. 

 • Om du lånar en kajak mer än 24 timmar betalar du hyra för den överskjutande tiden. Hyran för varje extradygn är 100 kr. Maximal hyrestid är tre dygn i sträck. 

 • Om du har en kompis som vill prova att paddla får du även låna utrustning till hen på ditt abonnemang, dock max 2ggr/kompis och år. 

 • Den som använder klubbens utrustning skall ha paddelpass motsvarande de förhållanden man använder utrustningen i. 

 • Du måste alltid boka den vilken utrustning du lånar i UKK Google Calendar.

 • Abonnemanget är personligt, dvs du får ej lämna ut kod eller nyckel till någon annan. Gör du det riskerar du att uteslutas ur klubben. 

Speciella situationer

 • Då klubben har planerade aktiviteter eller kurser är utrustning i första hand bokad för dessa och skall finnas tillgänglig i förrådet.

 • Klubbens utrustning får inte användas i kurs- eller tävlingsverksamhet som inte anordnas av klubben utan styrelsens godkännande. 

 • Du får ta med utrustning från Nydalaförrådet till annat vatten än Nydalasjön, däremot får du inte använda utlåningsutrustningen i forsande vatten. 

 • Utrustning från Bölesholmarna får användas i forsande vatten under förutsättning att användaren har goda grundkunskaper i forspaddlingsteknik. 

Skötsel av utrustning

Gäller alltid

 • Kom ihåg att vara rätt om utrustningen, vi äger den tillsammans och det är vårt gemensamma ansvar att utrustningen hålls i gott skick. Upptäcker du att något är trasigt eller i akut behov av renovering skall du kontakta förrådsansvarig forrad@umeakanotklubb.se om du inte har möjlighet att fixa problemet själv. 

 • De flesta klubbkajaker är gjorda i slittåligt material. Kajaken skall dock hanteras med försiktighet.

 • Dra ej kajaken i grus eller annat repande underlag. Bär den alltid!

 • Var försiktig om du paddlar på grunt vatten och försök alltid undvika stenar. Fäll upp skädda/roder i god tid innan du närmar dig land för att inte riskera att detta bryts. 

 • För in kajaken i förrådet med skädda/roder utåt för att undvika skada på dessa.

 • Se till att packluckorna är stängda ordentligt av säkerhetsskäl då du paddlar och öppna dom då kajaken lämnas i förrådet så det kan torka och därmed ej mögla i kajaken. 

 • Torka ur vatten, sand, lera ur kajaken efter användning. 

 • Flytvästar och kapell hängs upp på tork efter användning. 

Skadad eller förlorad

utrustning

Var och en som lånar eller hyr utrustning från UKK ansvarar för att den kommer tillbaka i det skick som den befann sig i när den lånades eller hyrdes. Om utrustning skadas eller förloras ska det anmälas omgående till styrelsen eller direkt till förrådsansvarige. 

Om Du upptäcker en befintlig skada, försök gärna laga den själv. Har du inte möjlighet till detta kontakta förrådsansvarige. Det är medlemmarnas gemensamma ansvar att se till att klubbens utrustning underhålls och repareras. I Ljumviken finns det en del verktyg och tillbehör att använda. 

Förlorad utrustning ska ersättas vid all verksamhet utom kurser som organiseras av UKK. Skadad utrustning ska ersättas så länge skadan inte orsakats av slitage. Den ersättningsskyldige skall antingen:

 • Reparera utrustningen till fullgott skick
  eller

 • Ersätta klubben för reperationskostnaden
  eller

 • Ersätta klubben för nyinköpskostnad. Generellt får den ersättningsskyldige betala nypris för nyare utrustning och 50% av nypris för äldre utrustning. 

Har du någon fundering? 

Hör i sådant fall gärna av dig till någon av våra klubbansvariga så svarar vi dig vi fort vi kan.
Ta också gärna en titt på våra sociala medier för att se bilder och kommentarer från klubbens medlemmar.

 • Facebook
 • Instagram
bottom of page