top of page
Image by Devon Divine

Värdegrund

Umeå Kanotklubbs värdegrund

1 /

Svensk kanot kännetecknas av ett ledarskap som bygger på delaktighet, respekt för varandras roller och förmåga att kommunicera.

2 /

Vi ska vara öppna och välkomna alla oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning och vi motverkar alla former av kränkande särbehandling. 

3 /

Vi visar öppenhet inför förslag och förändringar och utför uppdraget efter förmåga.

4 /

Vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt.

5 /

Kanotidrotten ska ge livskvalitet, spänning, glädje och en positiv fritid. 

Har du någon fundering? 

Hör i sådant fall gärna av dig till någon av våra klubbansvariga så svarar vi dig vi fort vi kan.
 

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page