top of page
Image by Devon Divine

Sektion: Hav och tur

Vad gör vi?

Vi planerar och leder turer i havsmiljö för klubbens medlemmar.

Och hjälper till med förberedande turer och kurser som till exempel kan handla om räddning & säkerhet.
 

Turledargruppen

Sektionen Hav och tur inför 2023 en ny gruppering som vi kallar turledargruppen.
‘Hav och tur’ får mer strategiskt/administrativt ansvar medan turledargruppen tar hand om det operativa, ungefär såhär:

 

Sektionen hav och tur:

 • Planerar många av klubbens turer.

 • Planerar klubbens inomhusträningar (simhall).

 • Jobbar med material som kan hjälpa våra ledare att genomföra turer på ett bra, roligt & säkert sätt.

 • Stöttar styrelsen i frågor som gäller hav och tur, t.ex. runt inköp av utrustning.

 • Utvecklar verksamheten i vår del av klubben, ‘hav och tur’.

 

Turledargruppen:

 • Är ledare på våra turer.

 • Är ledare på inomhusträningar.

Vilka krav ställer vi på våra ledare?

Som medlem i turledargruppen förväntas jag:

 • Leda 2 turer per år.

 • Sträva mot att ha kunskaper som motsvarar grönt paddelpass och GSRT.

 • Årligen välja att vara medlem i turledargruppen.

Vilka förmåner har våra ledare?

Som medlem i turledargruppen får jag:

 • Tillgång till utrustning via klubbens kanotlåneabonnemang.

 • Delta i klubbens aktiviteter gratis.

 • Delta i sektionens egna årliga turer.

 • Utbildning (det kan ställas krav på motprestation för vissa kurser).

Har du någon fundering? 

Kontakta oss gärna för mer information.
bottom of page