top of page
  • Skribentens bildStyrelsen UKK

Jakten på vresrosen - en bra och viktig extrauppgift när du är ute och paddlar

Uppdaterat: 16 okt. 2022

När du är ute och paddlar kanske du har lagt märke till vresrosen? Den är vacker där den står i blom, men hör inte hemma i den svenska skärgården. Invasiva främmande är de arter som med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö och i sin nya omgivning börjar sprida sig snabbt och orsakar allvarlig skada för ekosystem, infrastruktur eller människors hälsa vilket medför stora kostnader för samhälle och enskilda.


Ibland när vi är på tur med UKK träffar vi på Vresros. Då fotar vi den och laddar upp den på invasivaarter.nu


#Vresros är en mycket #invasiv art, den har 5 kronblad och den tränger ut den inhemska växtligheten på de platser där den etablerar sig genom att den skuggar ut övrig vegetation. Växtens förmåga att förändra habitat genom att stabilisera och beskugga sandmiljöer påverkar den biologiska mångfalden i omgivningen negativt.

Vresrosens vassa taggar och täta bestånd minskar möjligheten att röra sig fritt i bland annat dyn- och kustmiljöer där den växer. På bilden ett stort bestånd så det är svårt att komma ner/upp ur vattnet på #Fjärdgrund.“Vresrosens frön är förpackade i en smart kapsel - nyponet - och har en förmåga att flyta i både söt- och saltvatten upp till 40 veckor och arten kan därför spridas långa sträckor från dess ursprungliga planta.” Naturvårdsverket

Det finns flera arter som är invasiva i Sverige och du kan läsa mer om dom på Naturvårdverkets hemsida.


När du stöter på en invassiv art, fota den och laddar upp den på invassivaarter.nu så blir det lättare att kartlägga för Länsstyrelsen att ta tag i hur arten ska bekämpas.


Vi ses på vattnet!
8 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page